مصاحبه 16 آذر

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی با بیان اینکه هویت و درون مایه ذاتی ۱۶ آذر که مبارزه با استکبار و سلطه آمریکاست، باید به درستی تبیین و منتقل شود، گفت: هویت اصیل 16 آذر مبارزه پیگیر با سلطه آمریکا با بذل جان و با بلندترین فریادهاست. حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۶۷ سال از شهادت سه …

مصاحبه 16 آذر ادامه »